Tuesday, September 27, 2016

Loodusõpetuse seened

Esmaspäeval oli meil loodusõpetuse tunniks vaja kaasa võtta seentest pildid ja leida materjali seene kohta. Õpilased olid kodus suure töö valmis teinud. Küll oli joonistatud pilte ja ümberkirjutatud tekste. Kuid klassis ma selgitasin õpilastele pikalt, mille jaoks meil neid vaja on. Esmaspäeval tegime üheksa rühma. Iga rühm sai ühe seene, millest pidi valmima plakat piltide ja infoga. Tulemused olid imelised. Ütlen ausalt. Olin õpilaste tööga väga rahul. Ühe tunniga nad seda valmis ei saanud, seega tegime sama tööd edasi ka tööõpetuse tundides. Kui õpilastel sai plakat valmis, pidi iga rühm klassi ees rääkima oma seene plakatist. Iga rühmaliige sai rääkida. Hindasin plakatit, rühmatöö koostööd, esinemisoskust ja valmistööd. Mis käige tähtsam- õpilased ise nautisid seda tööd ja tulemust.
Valmistööd nägid välja sellised:Valmisplakatid panime vahetunniruumi üles, et ka teised klassid saaksid ennast seene teemadega rohkem kurssi viia.

No comments:

Post a Comment